Dam Na

ĐẠI PHONG

TỈNH BÌNH THUẬN, VIỆT NAM - ĐANG VẬN HÀNH

 
map revised.png

Với việc cộng tác với đối tác AC Energy, công ty chuyên về mảng phát triển năng lượng của Tập Đoàn Ayala, dự án Đại Phong 40MW sẽ được đưa vào vận hành vào giữa năm 2020. Dự án Đại Phong chỉ là bước đầu tiên trong đồ án năng lượng Mũi Né lớn hơn với tiềm năng công suất hơn 200NW.

Dự án sử dụng 10WTGs có đường kính rô to lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á do Vestas cung cấp lần đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á với công suất V150-4.2MW.

Lần cập nhật cuối vào 18/10/2019