Dam Na

ĐẦM NẠI

TỈNH BÌNH THUẬN, VIỆT NAM - ĐANG VẬN HÀNH

 

Dự án Đầm Nai là nhà máy điện gió thuộc sở hữu nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Với sự cộng tác với Ông Đỗ Văn Điện - một đối tác trong nước - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển TSV, chúng tôi đã xác định vị trí dự án và đánh giá tiềm năng của dự án bằng cách đối chiếu số liệu theo Phương Pháp Dự báo Khí Tượng Chuỗi thời gian 24-năm với số liệu đo lường tại chỗ. Ba máy phát điện tua bin gió của Giai đoạn 1 (WTGs) đã được đưa vào vận hành vào quý 4 năm 2017, trong khi đó 12 WTG của giai đoạn 2 đã được đưa vào vận hành vào quý 4 năm 2018.

Tốc độ gió ước tính dài hạn: 7 m/s ở độ cao 100 mét.