DJI_0097_E.jpg

NHÀ THU HOẠCH NĂNG LƯỢNG GIÓ


SCROLL DOWN

NHÀ THU HOẠCH NĂNG LƯỢNG GIÓXÂY DỰNG CÁC NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN CỦA THẾ KỶ 21


Được thành lập vào năm 2013, The Blue Circle đã xác định, phát triển, bỏ vốn đầu tư, sở hữu và vận hành các dự án năng lượng tái tạo tại các khu vực địa lý phức tạp và đầy thách thức của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. The Blue Circle sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để xây dựng các dự án vận hành có trách nhiệm với môi trường và bền vững. Với các văn phòng được đặt tại Singapore, Thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok và Phnom Penh, The Blue Circle là công ty năng lượng tái tạo hàng đầu của Đông Nam Á. Chúng tôi cam kết từng bước thay đổi và bảo vệ thế giới bằng nguồn năng lượng xanh thân thiện môi trường.

DJI_0097_E.jpg

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI


TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI


HÃY NHÌN XA TRÔNG RỘNG

Chúng ta đang phát minh ra tương lai của ngành sản xuất điện năng và tham gia vào cuộc cách mạng năng lượng mới mỗi ngày

HÃY CHUYÊN NGHIỆP

Chúng ta đang lập ra tiêu chuẩn cho chính bản thân và cho ngành năng lượng ở mức độ xuất sắc nhất

HÃY CÓ TRÁCH NHIỆM

Chúng ta phải đối xử với các đối tác, cộng đồng dự án và hành tinh của chúng ta bằng sự quan tâm và tôn trọng, nhằm tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ bền vững lâu dài

HÃY CÓ Ý THỨC

Chúng ta được thúc đẩy bởi các mục đích cao hơn, bao gồm mối quan tâm đến các bên liên quan và các đánh giá tác động toàn diện của dự án